Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με το Πρότυπο WCAG έκδοση 2.0 (Eπίπεδο ΑΑ).